Český jazyk

16.03.2020 21:18

Na internetu si najděte stránku pravopisně.cz a pravidelně si procvičujte pravopis a jazykové rozbory.

Učebnice str. 78 -79 zájmena: 1,2/78 ústně, 3,4,5/78 písemně do škol. sešitu,6/79 písemně

Učebnice str. 79-80 číslovky: 1a)b)c)/79 ústně, 2/79 písemně, do sešitu opsat rámeček str.79 POZOR!, 3/79 písemně, 4/80 písemně, 5,6/80 ústně.