Český jazyk

14.04.2020 11:46

Zdravím vás, milí žáci. Nejprve vám napíši řešení jazykového rozboru ze str. 87, abyste si ho mohli zkontrolovat. 1. jsou nesklonná, Janů, Petrů, Tomšů 2. impresionizmus – z francouzštiny, džez – z angličtiny, možno psát i tak, jak vyslovujeme  2. 1,1,5,6,5,7,2,2,1,4,1,3,2,1,5,7,1,7,1,6,7,2,2,1 dvacátého -  20.  4. Bohuslav Martinů – podmět, je považován – přísudek slovesný jednoduchý, vývoj – podmět, směřoval – přísudek slovesný jednoduchý 5. je považován

Nová látka: Obecná jména přejatá str. 88 – 90

Přečíst modrou tabulku na str. 88 nahoře (nic těžkého) 1/88 ústně, 2a)/88 písemně

Přečíst modrou tabulku na str. 88 dole (trochu těžší, ale vy to zvládnete), do sešitu napsat celé skloňování slova génius, 3/88 ústně

Přečíst modrou tabulku str. 89,  4a)/89 písemně, 5/89 písemně celé věty, 6/89 písemně jen slova v závorce, 7/90 písemně

Pokud si nebudete jisti správnými tvary, hledejte na internetu. Stačí zadat příslušné slovo a skloňování.

Každý týden si dělejte pravopisná cvičení. Na internetu je jich spousta např. umimecesky.cz