Český jazyk

06.04.2020 07:43

Zdravím osmáky, doufám, že skloňování vlastních jmen jste zvládli. Připomínám, že po návratu do školy každý předložíte sešit s vypracovanými úkoly. Pečlivě pište u každého cvičení stránku a číslo cvičení. Pro kontrolu posílám řešení jazykového rozboru ze str. 83: 1. 2,1, zkratka = 1 nebo každé slovo zkratky zvlášť(1,7,1,2,1,1,2,1),2,7,1,5,1,8,2,1 2. jazyková - 1.p. č. j. r. ž. tvrdé přídavné jm. vzor mladý, pravidla - 4. p. č. mn. r. ž. vzor město, obsahuje - 3. os. č. j. zp. ozn. čas přít. rod činný 3. ÚJČ AV ČR = Ústav pro jazyk český Akademie věd 4. podmět příručka, přísudek obsahuje 5. slovník i pravidla 6. která je umístěná na internetu = VV přívlastková 7. slovo, slovní, slovníkový, sousloví, slovotvorba, výslovnost, . . . 8. internet

A pokračujeme: Zeměpisná jména a jména svátků str. 86 -87

Pročtěte si pečlivě modrou tabulku na str. 86 a vracejte se k ní při vypracování cvičení: 1/86 ústně, 2/87 písemně, 4/87 písemně pište pouze slova v závorkách, 5/87 písemně, jazykový rozbor str. 87 písemně, přečíst shrnutí str. 87 dole.

A prosím procvičujte si pravopis. Na internetu je toho  spoustu, stačí zadat procvičování pravopisu a vybrat si,