Český jazyk

11.03.2020 10:42

Každý den si čti - v dubnu odevzdáváš zápis v čtenářském deníku.

Čítanka str.105-116 dočíst, do sešitu Čj literatura zapsat:

1. Najdi v textu a zapiš popis psa, který doprovázel muže. 2. Zapiš důvody, proč se muži nepodařilo rozdělat oheň. 3. Jak příběh skončil?

Každý den vypracuj nejméně 1 pravopisné cvičení z pracovního listu.

Učebnice str. 61 - do školního sešitu zapiš podle modrých rámečků pojmy HOMONYMA a ODBORNÉ NÁZVY, písemně vypracuj cv. 2,4 a 1 dole. 

Vše splň do 20.3.