Český jazyk - řešení úkolů

08.06.2020 11:09

Řešení úkolu z přeminulého a minulého týdne.

Jazykový rozbor str. 103:

1. prajazyk je jazyk, ze kterého se vyvinuly jazyky příbuzné, praindoevropština

2. souvětí souřadné, 3 věty

3. VV přívlastková

4. podmět nevyjádřený my, přísudek označujeme, podmět několikanásobný jazyky a nářečí, přísudek vznikly

5. 1,1,5,2,1 1 3,1 5 2,2,1 8 1 8 6 3,8,5,7,3,2, 1

6. diferenciace = rozlišení, odlišení, zde ve významu vývojové rozrůznění

105/6 

západní jazyky: čeština, lužická srbština, slovenština, polština

východní jazyky: ruština, ukrajinština, běloruština

jižní jazyky: makedonština, slovinština, chorvatština, srbština, bulharština, bosenština

Jazykový rozbor str. 105:

1. 1,5,2,2,2,1,5,7,4,1,7,1,2,1

2. starý, starší

3. slovanský - přídavné jméno tvrdé, 1.p. č.j. r.m.neživ. vz. mladý

    nářečí - 2.p.č.j. r. stř. vz. stavení

4. Staroslověnština - podmět, je jazyk - přísudek jmenný se sponou, nejstarší spisovný slovanský - přívlastek postupně rozvíjející

(staroslověnština) - podmět nevyjádřený, vznikla - přísudek,  v století - PUČ, 9. - PKs, na základě - PUZ, soluňského - PKs, nářečí - PKn (závisí na podst. jm. základě, proto je to přívlastek a ne předmět)

6. Ne. Staroslověnština je jeden ze slovanských jazyků (vytvořil Konstantin a Metoděj). Dnes je to mrtvý jazyk, protože se jím nikde nemluví. Praslovanština je jazyk, kterým mluvili Slované ve své pravlasti a z ní se pak vyvinuly jednotlivé slovanské jazyky. Proto jsou si podobné, protože vznikly ze společného základu.