Český jazyk - řešení úkolu

11.05.2020 09:35

Řešení úkolů z minulého týdne:

2/93 Marta, Area, Jovovi, Paridovi i Parisovi, Diovi, Neronovi, Cicerona, Hefaista

Jazykový rozbor:

1. řecký bůh podsvětí, Hádes, bez Háda, k Hádovi, vidím Háda, Háde, o Hádovi, s Hádem

2. každý člověk musí umřít

3. 3,5,8,3,3,3,6 ( jednou v této větě není číslovka, ale vyjadřuje neurčitý časový údaj),5,5,6,8,6,5,7,2,1

4. 3 věty, protože jsou tam 3 přísudky

5. první věta: Všichni věděli = VH, druhá věta: že každý musí dříve či později vejít do Hádova chrámu = VV roztržená na dvě části a je předmětná ( koho,co věděli?), třetí věta: kdo se jednou narodil = VV vložená do druhé věty a závisí na první části druhé věty a je přívlastková ( jaký každý?), souvětí je podřadné, protože je tam jen jedna věta hlavní

6. všichni - podmět, věděli - přísudek, každý - podmět, musí vejít - přísudek, dříve - PUČ, později - PUČ, Hádova - PKs, do domu - PUM, kdo - podmět, jednou - PUČ, narodil - přísudek