Český jazyk - řešení úkolu

04.05.2020 12:06

Posílám řešení úkolu z minulého týdne. Porovnejte si ho se svým úkolem a v případě chyb si látku znovu zopakujte.

1/91 Pythagorovi,Petra Iljiče Čajkovského, Dostojevského a Tolstého ( tato ruská jména se skloňují jako česká jména Čajkovský, Dostojevský, Tlustý, Veselý atd.), Heinricha Heina nebo Heineho, Pabla Picassa, Johanna Wolfganga Goetha nebo Goetheho, Giuseppe ( nemusí se skloňovat) nebo Giuseppu (jako pánu) nebo Giuseppovi (jako pánovi) nebo Giuseppemu (jako tomu) Verdimu

2/91 Papuu-Novou Guineu (jako ženu), u Thermopyl ( je to pomnožné podst. jm. ty Thermopyly), Leonida ( koncové -as,-os,-us,-es se odsouvá), Korey (jako ženy) nebo Koreje (jako růže) viz typ idea modrá tabulka str.90, z Peru do Chile, v Dillí, Kolosea, v Tokiu, Tbilisi,v Altaji, v Heidelbergu

Mnozí jste měli chyby nejen ve špatných koncovkách, ale komolili jste i celé jméno, protože neumíte z učebnice opsat slovo bez chyby!