Český jazyk - řešení úkolů z týdne 11.5. - 17.5.

17.05.2020 21:40

 5/95

bylo tam 24 sloves ( sloveso pojď jste neměli určovat)

uviděl - VD, pást se - VN, stál - VN, byl - VN, padaly - VN, zakrývaly - VN, díval se - VN, kdyby čekal - VN, chtěl - VN, obrátit se - VD, utéct - VD, zavolal - VD, neboj se - VN, podělím se - VD, najedl se - VD, napil se - VD, ukázal - VD, hraj - VN, dal - VD, slíbil - VD, nedovolí - VD, pohřbít - VD, vzal si - VD, naladil - VD, zahrál - VD

6/95

tajenka - Křížovky