Český jazyk do 31.5.

24.05.2020 22:15

 

 

Hodnocení vaší dosavadní práce:

1. Pouze 10 žáků! poslalo všechny úkoly: K. Babková

                                                                 A. Baliharová

                                                                 K. Beránková

                                                                 B. Dojáčková

                                                                 S. Gabrielová

                                                                 Š. Havlík

                                                                 M. Křištová

                                                                 T. Lejnarová

                                                                 J. Dobiáš

                                                                 J. Záklasník

2. Ani jeden úkol neposlal J. Zelenka, L. Brabencová pouze jeden ( jakou známku vám dám na vysvědčení?!).

3. Sešity, případně papíry, na které píšete cvičení a zápisy, v červnu odevzdáte ve škole. Přesný termín bude zde na webu třídy.

4. Připomínám, abyste si každý týden procvičovali pravopis a sledovali v úterý pořad na čt 1 Škola doma.

5. Úkoly posílejte vždy nejpozději do neděle do18,00 hodin,  později zaslaný úkol budu hodnotit jako nesplněný.

Zadání na další týden:

Čeká nás poslední letošní téma - Obecné výklady o jazyce

Přečtěte si kapitolu Rozdělení jazyků v Evropě str. 101 - 103 a plňte jednotlivé úkoly. Písemně do sešitu 4/102, mně pošlete řešení jazykového rozboru str. 103.

Literatura:

Přečtěte si ukázky v čítance na str.155 - 164