Český jazyk do 3.5.

26.04.2020 10:24

Milí žáci, nejprve několik upozornění. Ne všichni pracujete tak, jak máte. Například úkol poslala z obou osmiček necelá polovina žáků. Těm, kteří ho poslali, moc děkuji a chválím. Cvičení, která máte psát do sešitu, případně na papíry, pokud máte sešit popsaný a jiný nemáte, budete muset odevzdat. Přesné pokyny, jakým způsobem, dostanete. Úkoly, které mi máte poslat ke kontrole, dodejte vždy nejpozději do neděle daného týdne. A nyní k učivu.

1. Přečtěte si modrou tabulku na str. 91. Za pomoci této tabulky udělejte následující cvičení: 1/91 a 2/91  - pište pouze slova v závorkách a pošlete mi mailem, 3/91 písemně do sešitu, 4a)/92 písemně do sešitu ( do třetího sloupečku napíšete buď vzor nebo typ skloňování = idea nebo zájmeno ten), 5/92 písemně do sešitu - pište pouze doplněná jména, ale i s křestním jménem, 6/92 ústně, 7/92 ústně, 8a)/92 písemně do sešitu

2. Dělejte si každý týden alespoň jedno pravopisné cvičení, nejlépe souhrnná ( odkazy jsem psala již několikrát)

3. Sledujte  na čt 1 v úterý ve 14 hod. pořad Škola doma, pokud jste neviděli minulé díly, podívejte se do archivu čt