Český jazyk do 29.4.

26.04.2020 18:04

V učebnici si zopakujte přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný (str.63-64), přívlastek těsný a volný ( str.64), výrazy, které nejsou větnými členy (str. 65 ). Do sešitu opište tabulku na str. 65 - výrazy, které tvoří jeden větný člen ( také opakování). Ke kontrole vypracujete a pošlete str. 65/ 20 - cvičení opíšete, zakroužkujete ta slova, která nejsou větnými členy. Termín odevzdání je tentokrát středa 29.4. do 15,00 hodin.