Český jazyk do 24.5.

17.05.2020 21:24

Máme za sebou novou látku - slovesný vid. Pokud tomu někdo ještě nerozumí nebo  měl dost chyb v úkolu, znovu si pročtěte výklad v učebnici a podívejte se na video ( odkaz jsem posílala). V učebnici vidíte další látku - přechodníky str.95 - 97. Ty přeskočíme, naučíme se je až v deváté třídě. Takže nás čeká test č. 12 na str. 98. Udělejte si ho, ale vynechte bod 12 a 13. Zkontrolujte si ho dle řešení na str. 152 a oznámkujte se dle hodnocení na téže straně. Pošlete mi, jak jste dopadli.

Následuje souhrnné opakování tvarosloví str. 99: 1/99 ústně, 2/99 písemně do sešitu jen slova v závorce, 4a)b)/99 a 8/99 mi pošlete.

Dále si udělejte test č. 13 kromě bodu 15. Opět zkontrolujte dle řešení na str. 152 a ohodnoťte se, hodnocení mi pošlete.

Literatura

Čítanka str.149 -155 a str. 155 - 159, přečtěte si obě ukázky, pokud vás zaujmou, přečtěte si celé knihy.