Český jazyk do 24.4.

19.04.2020 11:25

Sloh - tenhle týden vypracujete ke kontrole sloh na téma Můj den v období koronaviru. Délka práce bude 1 stránka, forma volná ( popis, vypravování...).

Mluvnice - zopakujte si základní a rozvíjející větné členy (PK, PT, PU, D ). Ke kontrole pošlete 62/8 - určují se větné členy. Prosím, pište tak, ať je text čitelný i bez nadlidského úsilí. Pak vypracujete ke kontrole přiložené cvičení, které opakuje velká písmena.Zakroužkujte písmeno, které má být velké, nebo celý text opište do sešitu.Text najdete od 20.4. od 8 hodin i v učebně na Google.

A jedna zvláštní práce pro ty, kdo neplní Umimeto. Úkol je napsaný na nástěnce ve vaší třídě, vybraní jedinci budou informováni ve skupině na facebooku.

Nejpozdější lhůta pro odevzdání všech úkolů je jako vždy pátek do 15,00 hodin.

velká písmena.pdf (640001)