Český jazyk do 17.5.

11.05.2020 11:31

Milí osmáci, někteří mi neposlali ani jeden úkol. Pokud máte nějaký technický problém, napište nebo mi zavolejte ( mobil: 606484832). Múžeme to řešit i tak, že úkoly napíšete na papír se jménem a třídou a donesete do školy nebo vhodíte do schránky na budově školy.

Literatura:

Přečtěte si v čítance ukázku str. 131-135 a str. 141-148. Poslechněte si ukázku na https://www.youtube.com/watch?v=QFTA5peyckc&list=PLF1ddzltKNSYzeTcapYEvx_802nU5L7Pj

Mluvnice:

1. Sledujte v úterý na čt1 odpoledne Škola doma

2. Dělejte si pravopisná cvičení, na internetu je plno možností

3. Nová látka Slovesný vid str. 94 - 95

- alespoň třikrát si přečtěte modrou tabulku str. 9

- u sloves budeme kromě osoby, čísla, způsobu, času a slovesného rodu určovat ještě vid, dokonavý nebo nedokonavý

- jak ho určíte? 2 možnosti: 1. slovesa nedokonavá mají možnost vyjádřit všechny 3 časy, tedy i čas přítomný, který slovesa dokonavá nemají, řeknu si tedy sloveso v tvaru přítomném( pozor to není čas), pokud tento tvar vyjadřuje čas přítomný, sloveso je nedokonavé, pokud tento tvar vyjadřuje čas budoucí, je to sloveso dokonavé - příklad: číst - řeknu si já píšu, je to čas přítomný, je to tedy sloveso nedokonavé

                                přečíst - řeknu si já přečtu, je to čas budoucí, ne přítomný, je to tedy sloveso dokonavé

2. slovesa nedokonavá tvoří čas budoucí složeným tvarem ( budu číst, budeme zpívat...), slovesa dokonavá jednoduchým tvarem ( přečtu, zazpívám, uděláme...), vytvořím si tedy u slovesa čas budoucí, pokud bude složený, je to sloveso nedokonavé, pokud bude jednoduchý, je to sloveso dokonavé - příklad: měřit - řeknu si budu měřit, je to složený tvar, je to tedy sloveso nedokonavé

zaměřit - řeknu si budu zaměřit ( to je nesmysl), musím říct zaměřím, je to tvar jednoduchý, je to tedy sloveso dokonavé

Podívejte se na tento odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=HgQ2D6hMRJk

Písemně do sešitu 1/94, ústně 2a)/94, písemně 3/95

Pošlete mi 5/95 ( vypište slovesa ve tvaru, v jakém jsou ve cvičení, a napište vid, stačí VD nebo VN) a tajenku 6/95