Český jazyk 8.6. - 12.6.(14.6.)

07.06.2020 21:54

Další téma: přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - učebnice str. 95-96. Opište tabulku na str.95 a POZOR na str.96, pak vypracujte cv.1/96 - přívlastek několikanásobný podtrhněte červeně (nezapomeňte na čárky) a postupně rozvíjející zeleně. Str.103 opište nebo okopírujte přehled vedlejších vět, bde pro nás důležitý hned v září příští školní rok. Literatura str.202 - 206 přečti úryvek, poslední dopis z prázdnin přepiš a dodrž všechna pravidla pravopisu i slohu.