Český jazyk 8. - 12.6.

06.06.2020 21:00

Nejprve upozornění - práce na tento týden je povinná pro všechny žáky, tedy i pro ty, kteří v minulých týdnech absolvovali ve škole přípravu na přijímací zkoušky. A 2.upozornění - bohužel někteří neplní své povinnosti tak, jak by měli, dluží mi spoustu úkolů - pokud chybějící práci nedoplníte do středy 10.6., budu vás zvát do školy, abyste vše donesli " v papírové podobě" ke kontrole.

V učebnici si zopakujte interpunkci v souvětí podřadném (tabulka str. 82), v souvětí souřadném (tabulka str. 88), poměry mezi větami hlavními (tabulka str.86). Ke kontrole  - do pátku do 15,00 hodin- pošlete cvičení 85/8 a 88/1 - v obou cvičeních doplníte pouze chybějící čárky.