Český jazyk 4.5.-10.5.

03.05.2020 09:34

Milí žáci, chci věřit, že většina z vás se poctivě doma učí a plní zadané úkoly, i když podle domácích prací, které mi máte posílat, to tak nevypadá. Cvičení na tento týden mi zatím poslalo z 8.A 6 žáků! a z 8.B 13 žáků. A bylo tam dost chyb. Bylo jasně vidět, že jste si pořádně nepřečetli výklad na str. 91 a  při psaní úkolu jste tam nenahlíželi. Nejčastější chyby byly u jmen Tolstoj, Giuseppe Verdi, Leonidas, Korea. Zítra vám napíšu správné řešení obou cvičení.

Zadání na příští týden:

Literatura: Přečtěte si ukázky z knihy Táni Fišerové Lýdiiny dveře na str. 117-123 a literární scénář a technický scénář filmu Kolja str. 123-130. Podívejte se na https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/167838/s-postizenym-synem-se-tana-fischerova-72-rozloucila-na-svou-smrt-ho-pripravila.html a na film https://www.youtube.com/watch?v=zVkXkgLb01A

Mluvnice:

1. Přečtěte si modrou tabulku na str. 93. Je to doplnění informací o řeckých a římských jménech, zvláštnosti při jejich skloňování

2. Pošlete mi cv. 2 str. 93, pište pouze slova v závorkách a řešení jazykového rozboru str. 93. Kdo píšete ve wordu, tak místo grafického rozboru souvětí rozepište jednotlivé věty souvětí a určete jejich druh, nezapomeňte na druh souvětí.

3. Přečtěte si shrnutí dole na str. 93