Český jazyk 25. - 29.5.

23.05.2020 10:38

Připomínám, že práce je pouze pro ty, kteří se nepřipravují ve škole na přijímací zkoušky. Mluvnice - v učebnici na str. 77 si zopakujete látku na téma Věta jednoduchá a souvětí. Ke kontrole vypracujte a pošlete 77/3a - do textu doplníte čárky, za každý větný celek napíšete J (věta jednoduchá ), nebo S (souvětí), u souvětí ještě číslem počet vět ( př. S 3 = souvětí se 3 větami ). Ze slohu si zopakujte na str. 114, jak se vyplňují různé formuláře. Z literatury prosím vypracovat a ke kontrole poslat  zápis o Karlu Čapkovi, v učebnici si přečtěte úryvek díla Válka s Mloky, str. 126 - 133. Práce ke kontrole jako vždy, nejpozději do pátku do 15,00 hodin.