Český jazyk - 20.-27.3.

20.03.2020 15:48

Zdravím všechny žáky i rodiče  a věřím, že jste už zdárně splnili všechny úlohy, a proto jsem nachystala další práci. Tak tedy 1. učebnice Čj str.64 do sešitu Čj mluvnice opsat rámeček Slovní zásoba a Způsoby obohacování slovní zásoby / už jsme měli loni, jedná se o shrnutí učiva/. Písemně do stejného sešitu -  cvičení 2 str. 64 - slova rozdělte do 3 sloupečků: odvozování, skládání, zkracování. Cvičení 1 str.65 a 6 str.65. Strana 66 - opište horní rámeček a napište cv.4, pak dolní rámeček a cv.8 a 9 str.66.                                2. Čítanka - číst str.117-123, do sešitu Čj literatura zapsat a) jméno autora a o něm (str.123), název knihy,                b) odpověď: jaké vlastnosti obdivoval hl. hrdina u chlapců před onemocněním a jaké, když byl nemocný.        3. Sešit Čj sloh - napiš popis Jak pomáhám, nebo bych mohl/a pomáhat, když nechodím do školy. Doporučuji na YouTube česky zadat film Už zase skáču přes kaluže,je sice už hodně starý, ale alespoň na  kousek se podívejte.   Práci si rozvrhněte, každý den část, nezapomínejte ani na čtenářský deník.Všem přeji hodně zdraví.