Český jazyk 15. - 19.6.

14.06.2020 13:38

Tentokrát nás čeká už jen opakování a shrnutí - v učebnici na str. 94 si podle obou tabulek zopakujete tvoření vět a souvětí a strukturu věty. Ve slohu na straně 11 - 120 najdete srhnutí učiva o úvaze , jazykové prostředky, které se při tvorbě úvahy využívají. V čítance najdete na straně 133 - 137 Farmu zvířat od G. Orwella - podle této knihy bylo natočeno několik filmů, pokud máte možnost, určitě doporučuji animovaný film se stejným názvem.