Český jazyk 13.3. - sloh

11.03.2020 11:39

Zezadu do ŠS, příp. možno na velký papír formátu A4 vypracovat úvahu na téma 1.Já a škola , nebo 2.Já a budoucnost. Délka hotové práce min. 1 str. A4,2 malé strany ( podle toho, zda bude práce vypracována do sešitu či na papír ). Možno napsat i na počítači.