Český jazyk 11.3.

11.03.2020 16:03

Učebnice str. 55 / cv.6 - přepsat do ŠS se správným začátečním písmenem

str.53 / cv.13 - přepsat, určit slovní druhy