Ceny fotografií

03.06.2018 13:50

Foto třídy á 40,-

Foto pedagogického sboru á 40,-

Velké foto 9. ročníků á 80,-

Skupinové foto a foto jednotlivců á 20,-