Březen - měsíc knihy

06.04.2016 17:03

V březnu jsme absolvovali exkurzi do Městské knihovny ve Vlašimi. Při zajímavé besedě jsme se seznámili s chodem knihovny, výpůjčním řádem oddělení pro děti. Dozvěděli jsme se leccos nového o některých spisovatelích. Na závěr jsme si vyzkoušeli orientaci v knihovně, mohli jsme si  vypůjčit knihy, které nás zaujaly.