Beseda "Dobrá parta"

13.05.2016 11:50

V pátek 13. 5. proběhne pro 6. A beseda na téma "Dobrá parta" - na programu bude řešení správného chování dětí k sobě navzájem, budeme diskutovat o vhodném a slušném chování ve třídě, při komunikaci s dospělými i s vrstevníky, děti se dozvědí, jak si vybírat přátele a jak rozlišit dobré a špatné partičky. Cena besedy je 40Kč/žák - prosím, uhraďte co nejdříve. Akce proběhne v rámci vyučování (místo hodiny VO) a na žádost pořadatelů bude přítomna třídní učitelka.