AJ - Štětinová

05.05.2020 19:39

Žáci Langr, Mikina, Kříž, Krejčů, Ježková a Lovašová mi dosud neposlali žádný domácí úkol. Prosím o dodání.