AJ - Štětinová - práce do 24.4.

20.04.2020 19:46

Znovu si zopakujte slovesa být a mít - v PS str.66,67,68. Pak přeložte do školního sešitu věty: 1/Kde jsi? 2/Proč je tady tvůj bratr? 3/My nejsme vaši kamarádi. 4/Ona je moje sestra. 5/Co to je? 6/My nemáme auto. 7/Oni mají velkou zahradu. 8/On má psa. 9/Co máte? 10/Co mají tvoji rodiče?

Dále vypracujte do školního sešitu ze str.47 v učebnici cv.3b. K tomu si projděte v PS gramatiku na str.70. Obě části domácího úkolu mi pošlete mailem.

Děkuji za spolupráci.