AJ - Štětinová - práce do 17.4.

15.04.2020 16:46

Pokračujte v dříve zadané práci.

Jako domácí úkol vypracujte cv.3b a 5a str 43 v učebnici. (dopníte slovesa kladná a záporná dle vzoru). 

Napište do školního sešitu ve formě: 1/ have, 2/go atd.

Dále přeložte do školního sešitu věty (opakování sloves být a mít):

Kdo jsi?

Co máš?

Jsem kluk/holka.

Mám knihu.

On můj kamarád.

On má kamaráda.

My jsme děti.

My máme děti.

Oboje prosím ofoťte a pošlete mi na mail. Na YouTube se můžete podívat na určování času https://www.youtube.com/watch?v=r2K1Py9U87I

 nebo něco podobného.

Děkuji za spolupráci.