AJ - Štětinová - do 15.5.

11.05.2020 21:39

Procvičování přítomného prostého času - přeložte do školního sešitu otázky a ke každé napište krátkou kladnou i zápornou odpověď dle vzoru. Do you play tennis? - Yes, I do. No, I don't. (Poznámka: V krátkých odpovědích nahradíte podmět ve větě zájmenem: my parents-they, my sister-she atd.) 1/ Hraje tvůj bratr na hudební nástroj? 2/ Čte tvoje sestra knihu? 3/Jí tvoji kamarádi zmrzlinu? 4/Jezdíte na kole? 5/Posloucháš rádio? 6/ Plave to? 7/Běhají?8/ Spíte? 9/Píšeš dopisy? 10/ Cestujete? Jako druhou část vaší práce si do školního sešitu napište větu: What do you do in your free time? a napište 3 věty kladné - co děláte, a 3 věty záporné - co neděláte. Dále si opište větu: What does your best friend do in his/her free time? a napište o kamarádovi. Ofocené pošlete mailem.