AJ - Štětinová - do 10.5.

04.05.2020 20:05

Pokračujeme v procvičování minulého prostého času. Postupně doplňujte PS včetně poslechových cvičení. Uvedené věty přeložte do školního sešitu a na každou vytvořte vlastní odpověď. Zašlete na můj mail.

1/Kdy jsi odešel? 2/ Co jsi zapomněl? 3/Proč rozbil tu hračku? 4/ Co ukradla? 5/Co ztratili? 6/Proč jsi vzal tu věc? 7/Kam jsi cestovala? 8/Co jste hráli? 9/Kde to našel? 10/Co jste otevřeli?