AJ Sechovcová

29.03.2020 10:43

Milí rodiče, chci vás poprosit, aby děti procvičovaly gramatiku ze školního sesitu, opakovaly si slovíčka a pokud vás mohupoprosit at si děti vypíší slovíčka ze zbývajícíh lekcí a pomalu se je učí.At procvičují sloveso "to be" a sloveso " have got ",pak otázky Do you like ? nebo Does she/he like ? Cvičení v PS at si doplňuji. Pokud najdu cestu, jak se dostat na poslechová cvičení ráda vám odkaz pošlu. Na PC se hodně web stránek na procvičování. Jedna ze stránek je web : umimeto.com . Děkuji za spolupráci.