AJ Navrátilová

09.06.2020 09:34

Ahoj páťáci, zvu vás všechny, kdo nechodíte do školy, k poslednímu on-line vyučování v tomto školním roce, které se uskuteční v úterý 16. 6. v 8.45.

Jako poslední DÚ si prosím do školních sešitů vypracujte v učebnici cv.4a na str. 53, věty 2-10: Kde se nachází uvedené předměty podle obrázku na str.52