AJ Navrátilová

03.06.2020 11:52

Milí osmáci, počínaje příštím týdnem se situace mění:

1/       Ti, kdož nepřijdou do školy, si ve středu 10.6. v obvyklou hodinu (10.30-11.15,  https://meet.jit.si/8.BNavraAJ) zapnou počítač a absolvují výuku on-line. V průběhu příštího týdne mi pak dodají ke kontrole pracovní sešit vyplněný do str. 23 a vhodí ho do krabice označené AJ -NAVRÁTILOVÁ, umístěné ve vestibulu školy.

2/       Výše uvedené se netýká žáků, kteří přijdou do školy, ti si jen nezapomenou vzít pomůcky.

Za domácí úkol vypracujte v PS všechna cvičení na str. 23

Vzhledem k blížící se závěrečné klasifikaci si zopakujte základní slovesa, která si zkuste vyčasovat v čase přítomném, minulém a budoucím, jak jsme si procvičovali v dnešní hodině.