AJ Navrátilová

27.05.2020 11:51

Výuka on-line každou středu 8.45- 9.30 na  https://meet.jit.si/6.ANavraAJ

Probíráme lekci 2 A, přítomný čas průběhový (učebnice str. 21, PS str. 14-15)

: učebnice str. 21, cv. 6b, věty 2 – 8 přepište anglicky a přeložte do češtiny. Cvičení mi pošlete na emailovou adresu bohumila.navratilova@zssidliste.cz

A nezapomeňte se podívat na slovíčka 2A, především slovesa

Komu se posledně nepodařilo udělat si test U 1 (vždy je lépe dělat si testy na PC, nikoli mobilech), zkusí to opět a napíše si počet správných odpovědí. Test najdete na  stránkách    https://elt.oup.com/student/project/level2/tests?cc=cz&selLanguage=cs,  objeví se vám tabulka Test builder, ze které si udělejte test na prvním řádku (yes, no wh- questions), kde budete doplňovat pouze výrazy co, jak, jaký a pomocná slovesa v otázkách přítomného času prostého, celkem 5 úloh), a test na druhém řádku (present simple, adverbs of frequency) na přítomný čas prostý a citoslovce častosti, opět 5 úloh.