AJ Navrátilová

27.05.2020 11:29

Výuka on-line každou středu 10.30-11.15,  https://meet.jit.si/8.BNavraAJ

Dokončujeme a opakujeme 2. lekci (budoucí časy „will“ a „be going to“)

Za domácí úkol vypracujte v PS cv. 1, 2 a 3 na str. 22

Na vyučování bez omluvy chyběli: Benda, Beránková, Blechová, Havlík, Houdek, Kulišová, Zelenka. Připomínám, že účast a plnění domácích úkolů bude tvořit významnou součást závěrečné klasifikace!

Kdo má zájem vyzvednout si časopisy Gate (duben a květen2020), může si je vyzvednout v pondělí před školou v době od 8.45 – 9.00