AJ Navrátilová

20.05.2020 20:34

Výuka on line každou středu 9.30-10.15,   https://meet.jit.si/7.ABNavraAJ

Probíráme stále 2. lekci, budoucí časy:  „will“ a „be going to“ (velmi doporučuji podívat se na gramatiku 2. lekce vzadu v PS)

Za domácí úkol si vypracujte v PS cvičení 3, 4 a 5 na str.21, a nezapomeňte se podívat na slovíčka 2 D a fráze z učebnice na str. 27 (Everyday English)

Opět připomínám, že časopis Gate (duben 2020) si lze vyzvednout ve výdejovém okénku školy, nebo si ho můžete prohlédnout on-line na adrese https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-04.pdf

Květnové číslo Gate: zatím pouze on-line na https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-05.pdf