AJ Navrátilová

13.05.2020 12:26

Výuka on line každou středu 10.30-11.15,   https://meet.jit.si/8.BNavraAJ

Probíráme budoucí časy:  „will“ a „be going to“ , (velmi doporučuji podívat se na gramatiku 2. lekce vzadu v PS)

Za domácí úkol se podívejte na sovíčka 2D a v PS vypracujte  cvičení 1 + 2 na str.20. Cvičení 1 je poslechové, proto znovu uvádím odkaz na nahrávky k učebnici i pracovnímu sešitu: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/, pak Project 3

Časopis Gate (duben 2020) si lze vyzvednout ve výdejovém okénku školy, nebo si ho můžete prohlédnout on-line na adrese https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-04.pdf

Květnové číslo Gate: zatím pouze on-line na https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-05.pdf