AJ Navrátilová

13.05.2020 12:24

Výuka on line každou středu 9.30-10.15,   https://meet.jit.si/7.ABNavraAJ

Za domácí úkol se podívejte do učebnice str. 26 – přečtěte a přeložte si článek (k tomu budete potřebovat slovíčka 2 D), a v PS vypracujte cvičení 1 + 2 na str.20. Cvičení 1 je poslechové, proto znovu uvádím odkaz na nahrávky k učebnici i pracovnímu sešitu: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/, pak Project 3

Časopis Gate (duben 2020) si lze vyzvednout ve výdejovém okénku školy, nebo si ho můžete prohlédnout on-line na adrese https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-04.pdf

Květnové číslo Gate:  zatím pouze on-line na https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-05.pdf