AJ Navrátilová

06.05.2020 12:44

Výuka on-line každou středu 8.45- 9.30 na  https://meet.jit.si/6.ANavraAJ

Opakujeme U 1

učebnice str. 18 – opakování časování sloves v přítomném čase prostém (viz přehledné tabulky vzadu v PS),

dále opakujeme řadové číslovky – datum, dny v týdnu a měsíce v roce

DÚ:        slovíčka lekce 1

               PS str. 13 – všechna cvičení

          

Poznámka:    Na níže uvedené adrese lze poslouchat nahrávky k učebnici i pracovnímu sešitu, můžete si tedy dodělávat poslechová cvičení. CD s poslechem k PS je jeho součásti, pokud jste ho ztratili, využijte tento odkaz.

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/ , pak vybrat Project 2