AJ Navrátilová

30.04.2020 09:38

Procvičujeme časování sloves v přítomném čase prostém - věty tázací, a věty začínající na When (kdy) a where (kde)

Připomínám, že přehledné tabulky časování najdete vzadu v PS na str.69 a 70

DÚ:   PS str. 39, cv. 4 + 6, a zopakujte si anglickou abecedu, příští hodinu si procvičíme spelling