AJ Navrátilová

22.04.2020 11:30

Pro on line vyučování jsem vytvořila třídu 6.A , a apeluji na všechny, kdo mají přístup k internetu, aby se připojili: 

1/ do počítače zadejte adresu https://meet.jit.si/6.ANavraAJ, , a měli byste se ocitnout ve skupině.

 

2/ spojení přes mobily:

1.Otevřít Google Play            2. Najít aplikaci Jitsi Meet            3.Nainstalovat Jitsi Meet do mobilu  

4.Zadat heslo 6.ANavraAJ

 

Výuka probíhá každou středu 8.45 - 9.30

pouze v pondělí 27. 4.  je v 8.45  kontrolní spojení se třídou (bez výuky)

 

Pro ty, kdo se nemohou připojit: 

1/ učebnice str 14-15 (především slovní zásoba cv.1 a citoslovce častosti na str. 15 :

never-nikdy, not often - ne často, sometimes - někdy, often - často, normally/usually - normálně/obvykle, 

always - vždy.                 Tyto citoslovce dáváme ve větě mezi podmět a přísudek.

2/ Procvičení PS str. 10-11, včetně poslechového cvičení 4/str.10