AJ Navrátilová

29.04.2020 11:41

Výuka on line každou středu 9.30-10.15,     https://meet.jit.si/7.ABNavraAJ

Probíráme:    U 2 B – „will for decisions (často používáme budoucí čas „will“, když o něčem rozhodujeme:                                 např.  I think I will go there  (Myslím, že tam půjdu)

Učebnice str. 22 – poslech, četba a překlad, procvičení: PS str. 16 – 17

DÚ:        slovíčka 2C,       PS str. 18, cv. 1, 2, 3