AJ Navrátilová

14.05.2020 09:35

Lekce 5A - My room :  učebnice str. 52

1/ nová slovní zásoba – nábytek a věci v mém pokoji ( viz slovíčka 5A, PS str. 83)

2/ předložky místa:          in (v), on (na), under (pod), next to (vedle), in front of (před), behind (za), opposite (naproti), between (mezi)

DÚ:     PS str. 42, cv. 1 + 2