13. 10. 2015 se žáci 6. ročníků zúčastnili „Výuky Jinak“

13.10.2015 08:00

Výuka českého jazyka se uskutečnila v Praze. Začínala Na Můstku a končila na Malostranském náměstí. Přímo v terénu nás průvodkyně seznámila s nejvýznamnějšími pražskými pověstmi.

Seznámili jsme se např. s legendou o mistru Hanušovi, který byl jedním z nejvýznamnějších orlojníků. Viděli jsme nejen střídání dvanácti apoštolů na Staroměstském orloji, ale také jsme se zaměřili na kostlivce, který zvoní  zvonem v každou celou hodinu.

Se zvonem souviselo další povídání o domu U Kamenného zvonu. Odtud dal kaplan Elišky Přemyslovny zvonem  znamení  Janu Lucemburskému, že si může se svým vojskem přijít pro Elišku a nenásilně tak obsadit Staré Město.

Naše putování vedlo dál ke Klementinu, kde jsme se dozvěděli o jezuitském pokladu i o meteorologické stanici a Národní knihovně. Dále nás paní průvodkyně vedla uličkami Starého Města ke Karlovu mostu, kde nás seznámila s přidáváním vajíček a vína do malty při stavbě mostu, či s pověstí o sličné lazebnici Zuzaně, která pomohla Václavu IV. uprchnout z vltavské lázně, když král upadl do zajetí vzbouřených českých pánů. Nezapomněla nám ukázat i Staroměstskou mosteckou věž s osobním znakem Václava IV. – ledňáčka ve věníku (symbolem věčnosti a nesmrtelnosti, ale rovněž znakem cechu pražských lazebníků).

Na Karlově mostě jsme měli ještě zastávku u místa, kde shodili Jana Nepomuckého do  Vltavy - vyslechli jsme tak příběh o jeho mlčenlivosti, o zachování zpovědního tajemství a jeho tvrdém potrestání. Někteří z nás neodolali a požádali sv. Jana Nepomuckého o splnění přání. Na památku jsme se na tomto místě společně vyfotografovali. 

Paní průvodkyně nemohla vynechat na konci Karlova mostu ani postavu Bruncvíka, báby Čertovky a vodníka Kabourka. Poslední zastávka nás zavedla na Malostranské náměstí, kde končila naše výuka a čekala nás zasloužená odměna.

Výuka v „terénu“ se nám líbila, i když byla velká zima. Za odměnu jsme se byli ohřát u McDonald´s a někteří si zde zakoupili i oběd. Výlet do Prahy se určitě zdařil, dověděli jsme se nové zajímavé informace a příjemně unavení se budeme těšit na další společné zážitky a výlety.