Třídní učitelka: Richtrová Irena

Montessori "Jih"

Naše třída je jednou ze čtyř Montessori tříd ve škole. Protože našimi okny hledíme na jih, říkáme si Jižní třída. Počet žáků můžeme vyjádřit příkladem 9+9+8, 9 prvňáčků, 9 druháků a 8 třeťáků. Chtěli bychom ve škole nejen načerpat nové znalosti, ale také se naučit komunikovat, spolupracovat, pomáhat si, řešit problémy a vzájemně si naslouchat. Samozřejmě také sportujeme, malujeme, zpíváme, často se smějeme a radujeme.

Pravěk v našich třídách

Karneval v Jižní třídě