Třídní učitelka: Mgr. Iva Karellová

Montessori "Jih"

Naše třída je jednou třetinou Montessori tříd ve škole. Protože našimi okny hledíme na jih, říkáme si Jižní třída. Počet žáků můžeme vyjádřit příkladem 8+8+8, 8 prvňáčků, 8 druháků a 8 třeťáků. Chtěli bychom ve škole nejen načerpat nové znalosti, ale také se naučit komunikovat, spolupracovat, pomáhat si, řešit problémy a vzájemně si naslouchat. Samozřejmě také sportujeme, malujeme, zpíváme, rádi se smějeme a radujeme.

Výstup Montessori tříd na horu Blaník aneb Václavovi bojovníci