Zpráva

08.11.2020 17:42

Ahoj děti. 

Poznámky z dějepisu. Rozkvět kultury a umění

1. pol. 19. století - nový umělecký směr ROMANTISMUS

- sblížení s přírodou a s lidem,  napodobování lidového umění

- literatura -hrdinové zbojníci, vězni, žebráci, tuláci, vznikaly pohádky, pověsti

- Karel Hynek Mácha - báseň Máj

- hudba - zvuky přírody, lidové písně, opery - pohádkové a dobrodružné náměty

 - malířství - obrazy z bitev, lovu zvěře, z přírody, přestavovaly se hrady a zámky, přírodní parky

- vznikaly vlastenecké spolky a kroužky, zde se lidé vzdělávali

učebnice str.14 opiš do sešitu a přečti si v učebnici           PA