Vzpomínky na 4. třídu

15.09.2016 09:53

Začal nový školní rok a my jsme se sešli plni energie v 5. třídě. Čeká nás spousta práce, ale budeme si užívat také společné chvíle mezi spolužáky, kamarády.

Nyní vzpomínáme na akce na konci minulého školního roku.

V dubnu jsme viděli ukázku práce sokolníků při projektovém dnu „Dravci“.

Koncem dubna se konal čarodějnický den, který pro nás připravili spolužáci z 9. tříd. Plnili jsme různé úkoly a nakonec jsme se všichni sešli u čarodějnického ohně. Den se opravdu vydařil. Deváťákům patří velké poděkování.

Poslední květnový den jsme se vypravili do Tábora. Přenesli jsme se do doby husitských válek a pomáhali bojovat proti křižákům. Bratři a sestry z Housova mlýna se nám věnovali během celého programu, a tak nám den příjemně utekl. Na zpáteční cestě jsme ještě zavítali do Chýnovských jeskyní.

Začátkem června jsme byli v IQ Landii v Liberci. Prošli jsme zajímavými expozicemi a prožili spoustu zábavy. Na závěr jsme shlédli film „Zánik dinosaurů“ ve zdejším planetáriu. Výlet se nám moc a moc líbil.

Koncem června všichni žáci naší školy absolvovali zdravotnický kurz.

Na konci školního roku byla naše třída v cukrárně. Osvěžili jsme se zmrzlinou a netrpělivě čekali na letní prázdniny…