VÝSTUP NA HORU BLANÍK

19.11.2019 23:28

V hodinách "Našeho světa" si letos povídáme o Vlašimi a jejím okolí. V úterý 15. října jsme využili příjemného počasí a vyrazili jsme na horu Blaník. Autobus nás dovezl k Domu přírody u Krasovic. Tady jsme si vyprávěli pověst o rytířích v čele se sv. Václavem, kteří spí uvnitř hory a o otvírání naší tajemné hory Blaník. Po prohlídce domu přírody a po nezbytné svačince jsme se vydali na cestu na vrchol Blaníku. Cestou jsme se několikrát zastavili a plnili různé úkoly. Jedním z nich bylo naučit se básničku o naší výpravě za rytíři. Když jsme dorazili na vrchol hory, vylezla většina z nás, odvážných třeťáků, na rozhlednu a kochala se krásným výhledem do kraje pod námi. Na závěr jsme společně našli poklad a obdrželi jsme pamětní list od rytířů z Blaníku. Celý den se nám opravdu vydařil.

Všichni žáci 3.A,B aC velice děkujeme paní Kátrové a jejímu tatínkovi za to, že pomáhali uskutečnit tuto akci a cestu s námi také absolvovali a doplnili zajímavými informacemi. Už teď se těšíme na nějakou další prima výpravu.