ÚKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

14.06.2020 23:38

Ahoj páťáci, dokončujte si učebnice a pracovní sešity z ČJ,MA a NS podle vlastního tempa,máte na to 14 dní.Můžete se vrátit i ke kapitolám, které jste si nestihli dostatečně procvičit či nastudovat.Nezapomeňte si stále číst.Úkoly mi již posílat nemusíte!

Naposledy chválím žáky, kteří poctivě pracovali (i s rodiči), pravidelně mi posílali úkoly a ještě si stihli procvičovat na stránkách školy - o 1.- 3. místa se dělí nejvíce Adam, Honza a Tonička,za nimi je Tomáš,Zuzka a Anička M.
Naopak vůbec nespolupracoval Tadeáš a Ondra, hodně málo Bára,Kristián a Nikola.
Další info po poradě (17.6.). Zdraví učitelka