učivo

15.10.2020 15:04

Ahoj. V pátek máme podle rozvrhu MA, PŘ, ČJ.

ČJ - při odvozování slov se mohou měni samohlásky v základu př. vlas - vlásek, tráva - travička, stůl - stolek, pak souhlásky př. stuha - stužka, slova, která se jinak vyslovují a jinak píší př.nožka, slova s pravopisnými odlištnostmi př. Praha - Pražský. Učebnice str.19. Do školního sešitu vypracuj  cv.4.a vyfoť a pošli jako minule na WhatsApp. V PS doplň na str.11 cv.1,2,3.

MA - učebnice str.35 jednotky času cv. 1,2,3,4,5,6,7, ústně, do sešitu cv. 4, pošli.

PŘ - poznámky Voda

Z vody se vyvinul život, tvoří většinu zemského povrchu, oceány,mře, jezera, řeky, potoky led, v půdě i v tělech organismů. Ve vodě se látky rozpouštějí. Voda v mořích je slaná, ostatní sladká.

Půda

Vnikla na povrchu Země.Tvoří ji písečné, jílovité částečky zvětralých hornin a nerostů, živiny, živé organismy/ bakterie, rostliny, houby a živočichové). Humus obohacuje půdu. Vzniká rozkladem rostlin a živočichů. V půdě je také voda a vzduch. Přečti si str. 15.